top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Dia Internacional de la Diversitat Biològica

Projecte

Il·lustració dedicada a la biodiversitat del planeta.

Aplicació

Imatge per a diversos materials produïts en el marc del projecte europeu Life Green, impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera.

bottom of page