top of page

Fons marins per a fulletó

Il·lustracions de diferents hàbitats marins per a la realització d'un fulletó sobre la biodiversitat marina de Menorca, impulsat pel Consell Insular de Menorca.

Il·lustracions de la flora i fauna realitzades per Toni Llobet, maquetació del fulletó realitzada per Lluc Julià.

bottom of page